Om Ideracet

Vilka arrangerar tävlingen?
Ideracet är ett samarbetsprojekt mellan de 4 Leaderområdena 3Sam, Storsjöbygden, Mittland och Åres Gröna Dalar. Vi som arrangerar tävlingen jobbar med utveckling på landsbygden med Leadermetoden. Verksamheten finansieras av kommuner, EU och svenska staten genom Sveriges Landsbygdsprogram 2007-2013. Vi har inga kommersiella intressen av att arrangera tävlingen.

Hur går tävlingen till?
Du är med i tävlingen när vi har tagit emot ditt bidrag via tävlingsformuläret. Genom att skicka in ditt svar samtycker du till att vi kan offentliggöra namn på vinnare på hemsidan. Ett urval sker av de 20 bästa inskickade bidragen. Dessa går vidare till deltävlingen och final, 10 maj 2014 i Strömsund. Kan ett lag inte närvara så försöker vi gemensamt lösa det genom att t ex spela in en presentation.

Tävlingsdagen
Tävlande tar sig själva dit, men vi kan hjälpa till med viss reseersättning och samordning. Inför finaldagen kommer vi att välja ut 20 bidrag som kommer att presenteras för en jury bestående av 3 eller 4 personer. Den första presentationen sker enbart för juryn, d v s utan publik. Inför detta kan alla tävlande få hjälp av en mentor, t ex en företagare, att förbereda en bra presentation. Kan man inte vara närvarande med sitt bidrag så löser vi det tillsammans, t ex om man kan filma eller läsa in sitt bidrag alternativt att någon av oss arrangörer läser upp bidraget för juryn.

Mer praktisk info kring tävlingsdagarna kommer att skickas ut inför finaldagen direkt till de tävlande. 

Comments are closed.